bbin注册送金平台

部门名称

部门邮箱

办公电话

、发展规划处、校友办公室(合署)

dangban@hondacliq.com

81838823

81838822

zuzb@hondacliq.com

81838831

81838832

党委宣传部

xuancb@hondacliq.com

81838835

jiwb@hondacliq.com

81838837

shenjc@hondacliq.com

81838838

人民武装部

xuesc@hondacliq.com

81838840

85916789

bwc@hondacliq.com

81838852

81838853

jwc@hondacliq.com

81838855

81838857

党委教师工作部、

rensc@hondacliq.com

81838865

caiwc@hondacliq.com

81838880

、校企合作处(合署)

  

81838867

81838871

国际教育学院、bbin娱乐网站爱尔兰学院(合署

  

81838702

zhikb@hondacliq.com

81838873

wxzy1257@hondacliq.com

81838876

85916111

  

81838885

  

81838891

shekc@hondacliq.com

81838985

houqc@hondacliq.com

81838886

离退休工作处(与工会合署)

gongh@hondacliq.com

81838800